อนุทิน #93969

สร้าง คือ สร้างคนครับ..สร้างให้รู้เรื่อง AI ด้วยการให้ทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม..ในระดับต่างๆ
เขียน:

ความเห็น (0)