อนุทิน 93969 - ดร.ภิญโญ

  ติดต่อ

สร้าง คือ สร้างคนครับ..สร้างให้รู้เรื่อง AI ด้วยการให้ทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม..ในระดับต่างๆ
  เขียน:  

ความเห็น (0)