อนุทิน 93969 - ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

สร้าง คือ สร้างคนครับ..สร้างให้รู้เรื่อง AI ด้วยการให้ทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม..ในระดับต่างๆ

เขียน 13 Aug 2011 @ 07:36 ()


ความเห็น (0)