อนุทิน 93961 - สุพิน

  ติดต่อ

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ และคณะกรรมการประเมินจากสุรินทร์ทุกท่าน เราชาวห้วยจริงวิทยาต้องกราบขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูงยิ่งที่มาเป็นกำลังใจ ให้การนิเทศ แนะนำ จนทำให้เราชาวห้วยจริงวิทยาเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
  เขียน:  

ความเห็น (0)