อนุทิน 93961 - สุพิน

สุพิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ และคณะกรรมการประเมินจากสุรินทร์ทุกท่าน เราชาวห้วยจริงวิทยาต้องกราบขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูงยิ่งที่มาเป็นกำลังใจ ให้การนิเทศ แนะนำ จนทำให้เราชาวห้วยจริงวิทยาเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน

เขียน 12 Aug 2011 @ 23:10 ()


ความเห็น (0)