อนุทิน 93943 - พระมหา พระมหานิรันดร์ นิรันดร์ เนาวนิต

  ติดต่อ

เมื่อวานขึ้นป้ายเรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนากับต้นฉบับที่เอื้เฟื้อว่าจะขอบคุณแต่หาไม่เอว่าใครเป็นคนโพสต์ เนื้อความนี้ ต้องใช้เงินชมรมผู้สูงอายุ ๓๐๐๐ บาทในการทำป้าย อาจจะผิมใจคนบางคนอยู่แต่คงไม่มีใครด่เรามั่ง
  เขียน:  

ความเห็น (0)