อนุทิน 93943 - พระมหา พระมหานิรันดร์ นิรันดร์ เนาวนิต

เมื่อวานขึ้นป้ายเรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนากับต้นฉบับที่เอื้เฟื้อว่าจะขอบคุณแต่หาไม่เอว่าใครเป็นคนโพสต์ เนื้อความนี้ ต้องใช้เงินชมรมผู้สูงอายุ ๓๐๐๐ บาทในการทำป้าย อาจจะผิมใจคนบางคนอยู่แต่คงไม่มีใครด่เรามั่ง

เขียน 12 Aug 2011 @ 20:48 ()


ความเห็น (0)