อนุทิน 939 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

  ติดต่อ

  • วันนี้มีกิจกรรมที่ต้องทำอยู่ 3-4 เรื่อง  เริ่มงานด้วยการทบทวนและจ่ายบทเรียนให้นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ขอมาฝึกงาน 2 คน  เซ็นแฟ้ม ต่อด้วยประชุม BAR การจัดหลักสูตรวิธีสร้างความสุขที่จะถ่ายทอดกันในกลุ่มเล็กซึ่งเจ้าตัว OK หรือหัวหน้าสมัครใจส่งคนเข้ามาร่วมให้ 4 สาวทดสอบฝีมือการเป็น ca  ต่อบ่ายประชุมรับรู้ระบบงานดูแลวัณโรคระหว่าง OPD กับสอ.  และทวนแผนพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษากับนักสุขศึกษาและ 1 สาวที่ไปดูงานมาจากพิษณุโลก

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)