อนุทิน 93885 - chatcharin

chatcharin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จะต้องเข้าใจสภาพทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะตัวเราเอง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดได้จะต้องเกิดจากตัวของเรา ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ บ้างครั้งมันอาจจะขัดกับความรู้สึกนึกคิดก็ต้องยอมรับ ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเราก็ไม่สามารถที่จะยอมรับอะไรบ้างอย่างได้ ดังคำกล่าวที่ว่า " ถ้าคุณคิดยากจะเปลี่ยนแปลง ก็อย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลง"

เขียน 11 Aug 2011 @ 15:42 ()


ความเห็น (0)