อนุทิน 93881 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ไม่มีความผิด และไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย ภาษาละตินใช้คำว่า "nullum crimen, nulla poena sine lege"
  • ยังเป็นถ้อยคำที่ใช้ได้ไม่จำกัดกาล ความหมายที่เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ บุคคลจะต้องรับโทษทางอาญา เมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้
  • ปรากฎอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๙ และ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒ วรรคแรก
  • การสั่งว่าทรัพย์สินเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๒๐ แห่งพรบป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เป็นวิธีการทางวินัย ไม่ใช่การลงโทษทางอาญา

 

 

เขียน 11 Aug 2011 @ 12:58 () แก้ไข 11 Aug 2011 @ 13:50, ()


ความเห็น (0)