อนุทิน 93847 - โสภณ เปียสนิท

สมัครเข้าเป็นสมาชิกทีวีครูไทยเรียบร้อยแล้วในวันนี้ และสมัครเข้าโครงการ “ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” เรียบร้อยแล้ว โดยการเขียนบทความหนึ่งหน้าเศษนิดหน่อย โดยเขียนเกี่ยวกับเรื่องประเทศอังกฤษ เพราะต้องการไปศึกษาบ้านของ shakespeare

เขียน 10 Aug 2011 @ 19:54 ()


ความเห็น (0)