อนุทิน #93835

เพลง จำนวนนับ

หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง สาม สี่ มาอยู่ที่นี่น่ะ แม่ สี่ ห้า หก พูดออกไป อย่างไม่โกหก แม่สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

เขียน:

ความเห็น (0)