อนุทิน 93828 - ถนอม

ถนอม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวนเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่สวนเกษตร ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการเรียนรู้หลักการพึ่งตนเอง การร่วมมือช่วยเหลือชึ่งกันและกัน การสร้างโอกาสให้ตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี การให้และการรับแบบสมดุล การแพทย์ทางเลือกโดยกินอาหารเป็นยา (ผักพื้นบ้าน) การรักษาสมดุลของร่างกาย(ธรรมชาติบำบัด) การจัดกิจกรรม โดยการแบ่งฐานการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ในพื้นที่ ร่วม 50 ไร่ บรรยากาศแห่งธรรมชาติ ป่าไม้ เกษตรผสมผสาน กับการก้าวเดินที่ละก้าว กินข้าวทีละคำ และทำงานที่ละอย่าง แบบผสมผสาน หนีความวุ่นวายของสังคมมาพักผ่อนบ้าง เติมพลังให้กับชีวิต เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน แล้วพบกันทุกเสาร์ - อาทิตย์ ครับ???? สนใจ โทร.087-3783547 สมาชิกบริการด้วยน้ำใจ ไม่เสียค่าบริการ??????

เขียน 10 Aug 2011 @ 10:36 ()


ความเห็น (0)