อนุทิน 93819 - โสภณ เปียสนิท

จ่ายเงิน3000บาท (ค่าช่างทำบ้านสวนโสภณ1000บาท+ค่าปลูกหญ้าแฝกอีก2000) เมื่อตอนเย็นวันที่อังคารที่9สคง2554

เขียน 10 Aug 2011 @ 07:43 ()


ความเห็น (0)