อนุทิน 93819 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

จ่ายเงิน3000บาท (ค่าช่างทำบ้านสวนโสภณ1000บาท+ค่าปลูกหญ้าแฝกอีก2000) เมื่อตอนเย็นวันที่อังคารที่9สคง2554
  เขียน:  

ความเห็น (0)