อนุทิน #93819

จ่ายเงิน3000บาท (ค่าช่างทำบ้านสวนโสภณ1000บาท+ค่าปลูกหญ้าแฝกอีก2000) เมื่อตอนเย็นวันที่อังคารที่9สคง2554
เขียน:

ความเห็น (0)