อนุทิน 9379 - สิทธิรักษ์

สิทธิรักษ์

ที่เรารู้สึกว่ามีบทความสร้างความขัดแย้ง

แต่ความขัดแย้งมาจากมูลเหตุอะไร

ตัวเราเองขัดแย้งกับบทความเหล่านั้นหรือเปล่า

หรือว่าเราเองก็ไม่ชอบบทความนั้นๆ เพราะขัดแย้งกับเราเอง

ต้นเหตุบทความเกิดจากอะไร  เราเข้าใจกับมันเพียงพอหรือไม่

ความหลากหลายในการรับรู้ เป็นประตูสู่ความเข้าใจ ค้นหา และสรุป  เข้าสู่ฐานปัญญา 

เขียน 02 Jun 2008 @ 15:02 ()


ความเห็น (0)