อนุทิน 9378 - Ka-Poom

Ka-Poom

(๗๓)...

Task เร่งด่วน

  • ออกแบบ รูปแบบการเรียนรู้ KM และ R2R ให้กับโรงพยาบาลท่าคันโท... และเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 - 13 มิถุนายนนี้...
  • นำกระบวนการ KM มาใช้ในการประชุมของผู้นำทางการบริหารพยาบาล 9 มิถุนายน... ออกแบบก่อนนะว่าจะสกัดความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง
  • พรุ่งนี้พี่อื๋อ...ให้ไปช่วยทำกระบวนการ KM ในการประชุมผู้นำทีม R2R
  • ปัญหาการทำงานที่มีคนมาสัมพันธ์ เรื่องใหญ่คือ เรื่องสื่อสาร ทีม HA ให้ไปช่วยทำกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ในวันที่ 20 และทำเป็น plan ระยะยาวพร้อมทั้งวัดผลลัพธ์ออกมาเชิงพฤติกรรมที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้วย -----> งานใหญ่จัง
  • วันที่ 24 มิย. ต้องเดินทางไปเป็นกรรมการตัดสินพิจารณางานวิจัยอีกแล้ว เป็นหน้าที่ที่ต้องอีกแล้ว

"ดูจิตตัวเองให้ทันนะกะปุ๋ม มีสติและความเพียร...งานแต่ละอย่างต้องการ Planl วันนี้หมดเลย...เพราะฉะนั้นงานต้องเสร็จ และที่สำคัญอย่าละทิ้งงานในหน้าที่ประจำด้วย การเยียวยาทางจิตใจ ----->ทำวิจัย"

เขียน 02 Jun 2008 @ 14:45 () แก้ไข 02 Jun 2008 @ 14:47, ()


ความเห็น (0)