อนุทิน 93741 - มะปรางเปรี้ยว

เพราะทุกคนมีความแตกต่างทางความคิด การมองเรื่องราวเดียวกันจึงเกิดเป็นมุมมองที่หลากหลายทั้งในแง่บวกและแง่ลบ

เขียน 08 Aug 2011 @ 23:00 () แก้ไข 09 Aug 2011 @ 01:12, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พี่อยู่มุมที่แสงไม่ค่อยพอ เห็นบ้าง ไม่เห็นบ้าง สลัว ๆ

แต่หนูอยู่ "มุมมืด" มืดมิด ดำ คล้ำไปหมด 555