อนุทิน #93741

เพราะทุกคนมีความแตกต่างทางความคิด การมองเรื่องราวเดียวกันจึงเกิดเป็นมุมมองที่หลากหลายทั้งในแง่บวกและแง่ลบ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

พี่อยู่มุมที่แสงไม่ค่อยพอ เห็นบ้าง ไม่เห็นบ้าง สลัว ๆ

แต่หนูอยู่ "มุมมืด" มืดมิด ดำ คล้ำไปหมด 555