อนุทิน 93741 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

เพราะทุกคนมีความแตกต่างทางความคิด การมองเรื่องราวเดียวกันจึงเกิดเป็นมุมมองที่หลากหลายทั้งในแง่บวกและแง่ลบ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

พี่อยู่มุมที่แสงไม่ค่อยพอ เห็นบ้าง ไม่เห็นบ้าง สลัว ๆ

แต่หนูอยู่ "มุมมืด" มืดมิด ดำ คล้ำไปหมด 555