อนุทิน 93713 - โสภณ เปียสนิท

บันทึกถ้อยคอยนำในความคิด แม่ชี้ทิศทางไว้ให้ลูกก้าว จงจากดินให้เด่นไปเป็นดาว อย่าเป็นชาวไร่นาอยู่ป่า

เขียน 08 Aug 2011 @ 16:36 ()


ความเห็น (0)