อนุทิน #93706

สุเทพ ไชยขันธุ์ - การประยุกต์ใช้หลักAI_สุนทรียสาธกกับการจัดทำเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนท้องถิ่น http://t.co/pn3Y39D
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)