อนุทิน 93706 - UsableLabs

UsableLabs
สุเทพ ไชยขันธุ์ - การประยุกต์ใช้หลักAI_สุนทรียสาธกกับการจัดทำเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนท้องถิ่น http://t.co/pn3Y39D
เขียน 08 Aug 2011 @ 14:12 () แก้ไข 08 Aug 2011 @ 14:22, ()


ความเห็น (0)