อนุทิน 93673 - yingpui

yingpui
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ แก่ปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2554 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

“เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ

ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน

จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี”

เขียน 07 Aug 2011 @ 19:09 ()


ความเห็น (0)