อนุทิน 93665 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

คำคมถอดบทเรียน (๓)

The illiterate of the 21 century are not those who can read and write,those who cannot learn,de-learn and re-learn

คนโง่ในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่เป็นคนที่เรียนรู้อะไรไม่เป็น ไม่สามารถทิ้งความรู้เดิม และสร้างความรู้ใหม่ได้                                                                   อัลวิน ทอล์ฟเลอร์

เขียน 07 Aug 2011 @ 15:06 () แก้ไข 07 Aug 2011 @ 16:41, ()


ความเห็น (0)