อนุทิน 93664 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๘๕๔ |

วันเสาร์ - อาทิตย์ แวะมาดูนักศึกษาที่เป็น "ครูอาสา" ในโรงเรียนในเขตทุรกันดารในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กำลังอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

ครูอาสาเหล่านี้กำลังเรียนหลักสูตรประถมศึกษาที่มหาวิทยาลัยอยู่

สองสามวันนี้ลงดอยสูง เพื่อมาเรียนเพิ่มเติม ณ พื้นราบเมืองเชียงใหม่

โชคดีที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาคนที่ห่างไกลการพัฒนา

ผมโชคดีที่ได้เป็นครู ;)

เขียน 07 Aug 2011 @ 14:35 () แก้ไข 07 Aug 2011 @ 18:35, ()


ความเห็น (0)