อนุทิน #93663

| อนุทิน ... ๑๘๕๓ |

เมื่อเราอ่านไปพลางหยุดคิดพลางไป ก็จะยิ่งเข้าใจความคิดของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี...เหมือนเราได้พูดคุยกับ (ผู้เขียน) ผู้มีความสามารถแบบตัวต่อตัวฉันใด เราก็ได้หันกลับมาพูดคุยกับตัวเองฉันนั้น

นี่ล่ะคือรสชาติอันล้ำเลิศของการอ่านหนังสือ

- โยชิโนริ โนงุจิ -

เขียน:

ความเห็น (0)