อนุทิน #93645

ผมกำลังพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับกรอบสาระการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อนักเรียนไทยระดับต่างๆที่มีภูมิลำเนา ณ ภาคใต้ตอนล่างเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน
เขียน:

ความเห็น (0)