อนุทิน 93627 - โสภณ เปียสนิท

บ่ายสอง 14.00 น. เดินทางไป “บ้านสวนโสภณ” เพื่อดูการต่อเติมบ้านน้อย การก่อสร้างดำเนินไปอย่างช้าๆ ส่วนสำคัญคือ มีการปลูกหญ้าแฝก 20000 ต้นไปแล้ว เหลืออีก 20000 ต้น ที่รอปลูกต่อไป เห็นมะกรูด 2 ต้นแล้ว มะนาว 2 ต้น กอไผ่ 1 ต้น กอรวก 2 ต้น ชะอม 110 ต้น

เขียน 06 Aug 2011 @ 20:32 ()


ความเห็น (0)