อนุทิน 93609 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

อนัตฺตา คือ ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน  กำหนดรู้ด้วยอาการเหล่านี้

๑. ไม่อยู่ในอำนาจ

๒. แย้งด้วยอัตตตา

๓. ด้วยความ เป็นสภาพหาเจ้าของมิได้

๔. ด้วยความเป็นสภาพสูญ

 

 

 

 

 

 

เขียน 06 Aug 2011 @ 14:30 ()


ความเห็น (0)