อนุทิน 93604 - ใบบุญ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้า ไปร่วมกิจกรรม โครงการตามรอยต้นไมของพ่อบนมอดินแดง

๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ช่วงนี้ ต้องเร่งรัดงานหลายอย่าง

๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เที่ยงห้าสิบ เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง บ่ายสอง ประชุมเตรียมงานวันมหิดล

๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ หมดวันกับงานประจำ

๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ สิบโมงครึ่ง แลกเปลี่ยนหัวหน้างาน/หน่วย สนง.คณบดีและหัวหน้างานพยาบาลเพื่อให้นำมติคณะก.ก ประจำคณะฯไปปฏิบัติต่อไป

เขียน 06 Aug 2011 @ 13:39 ()


ความเห็น (0)