อนุทิน 93578 - อาจารย์ สุภาวดี หนูเจริญ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่ประจำป​ี2554 ดังนี้

เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ

ให้จดจำจารึกไว้ทุกส่วน

จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

เขียน 05 Aug 2011 @ 21:32 ()


ความเห็น (0)