อนุทิน 93578 - อาจารย์ สุภาวดี หนูเจริญ

  ติดต่อ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่ประจำป​ี2554 ดังนี้ เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจำจารึกไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
  เขียน:  

ความเห็น (0)