อนุทิน 93578 - อาจารย์ สุภาวดี หนูเจริญ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่ประจำป​ี2554 ดังนี้ เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจำจารึกไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
เขียน 05 Aug 2011 @ 21:32 ()


ความเห็น (0)