อนุทิน 93552 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ผู้ที่สมทบทุนการศึกษาน้องเฌวา บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (เพิ่มเติม)

  1. คุณกษิดิษวร์ ทองสมุย จำนวน 5,300 บาท (เงินสด ยังไม่ได้โอน)
  2. คุณโสภาพรรณ สุริยมณี 500 บาท (เลขา หมอวิจารณ์)
  3. คุณพิพัฒน์ ธนกิจโกเศรษฐ์ จำนวน 5,000 บาท
  4. คุณกัญญารัตน์ ลบเมฆ จำนวน 500 บาท
  5. คุณกอ เสาวภา gotoknow จำนวน 1,000 บาท
เขียน 05 Aug 2011 @ 14:33 () แก้ไข 05 Aug 2011 @ 14:35, ()


ความเห็น (0)