อนุทิน 93551 - วิชัย บัวแดง

การให้กำลังใจแก่เด็กที่ด้อยโอกาสคือการทำให้พวกเขามีความรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งช่วยให้เขามีแรงใจแรงกายที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปได้

เขียน 05 Aug 2011 @ 14:32 () แก้ไข 05 Aug 2011 @ 14:34, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีแล้วให้ปฏิบัติต่อไปแล้วความดีที่คุณทำจะตอบสนองคุณเอง