อนุทิน 93551 - วิชัย บัวแดง

  ติดต่อ

การให้กำลังใจแก่เด็กที่ด้อยโอกาสคือการทำให้พวกเขามีความรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งช่วยให้เขามีแรงใจแรงกายที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปได้
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ดีแล้วให้ปฏิบัติต่อไปแล้วความดีที่คุณทำจะตอบสนองคุณเอง