อนุทิน 93550 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๘๔๗|

ทรัพยากรหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนั่นก็คือ "กระดาษ"

"กระดาษ" เป็นทรัพยากรหลักที่ทำให้เกิดการเรียนการสอนขึ้นระหว่างครูกับนักศึกษา

ที่เรารู้จักกันเกือบทุกคน ก็คือ "รายงาน"

การทำ "รายงาน" เสมือนการที่ครูบอกให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาแล้วนำมาเรียบเรียง เขียนให้ครูได้อ่าน

เมื่อครูอ่านจบ ให้ประมวลเป็นผลคะแนนที่ควรได้ในงานชิ้นนั้น และหากครูคืนรายงานนั้นแก่นักศึกษา นักศึกษาจะนำไปเก็บไว้ ส่วนเอาไปใช้ต่อยอดนั้น ไม่ทราบได้

แต่หากครูไม่คืนรายงาน เมื่อหมดภาคเรียนแต่ละภาคเรียนไป "รายงาน" นี้ คือ "ขยะ" ที่ครูไม่ต้องการเก็บอีกต่อไป

ก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า "ทำลายเอกสาร" หรือ เรียกเพราะ ๆ ว่า "Recycle" ขึ้น

เขียน 05 Aug 2011 @ 14:31 ()


ความเห็น (0)