อนุทิน 93475 - พระมหา พระมหานิรันดร์ นิรันดร์ เนาวนิต

วันนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะสาธารณสุขชุมชมมาขอศึกษาดูงานที่วัดรวมอาจารย์จำนวน ๔๐ คน มีความประทับใจหลายอย่าง สรูปในเดือน กรกฎาคม มีผู้คนเข้าออกวัดจำนวนพันกว่าคน เหนื่อยนะ แต่สนุกดี มีความสุข ที่เห็นพ่อเราหลั่งสารสุขตลอดเวลา

เขียน 03 Aug 2011 @ 23:31 ()


ความเห็น (0)