อนุทิน 93437 - โสภณ เปียสนิท

วันวานโอนเงินค่าจ้างรถยนต์ขนส่งหญ้าแฝก 500 บาท ค่าน้ำมันรถเครื่องอีก200 บาท วันนี้โอนอีก 1700 บาทค่า หิน+ทรายหยาบ+ทรายละเอียด เพื่อพัฒนาบ้านสวนโสภณที่โป่งแย้

เขียน 03 Aug 2011 @ 13:49 ()


ความเห็น (0)