อนุทิน 93364 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้ฉันชมรองผอ.พิมพ์กานต์ว่าพูดหน้าเสาธงได้น่าฟัง  มีบทกลอนสอนใจนักเรียน
    ท่านกล่าวตอบว่า "ก็ได้วิธีการพูดมาจากน้องนี่แหละ..." 
  • การรู้จักพูดชื่นชมคนอื่น และคอยให้กำลังใจกันและกันนับเป็นความงดงามที่นับวันจะเหือดหายจากสังคม
  • 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)