อนุทิน 93355 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

โรงเรียนต้นแบบ

ปีก่อน เป็นโรงเรียนต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบ จิตอาสา หรือสมัครใจทำ โดยเขตพื้นที่การศีกษาฯ นำเสนอให้ ปีนี้ ต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินของ ศธ. แบบเต็มตัวและเต็มทุกรูปแบบ เท่าที่ประเมินตนเอง ก็ดูว่าน่าจะพร้อม ทั้งเอกสาร นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ แต่ที่หนักใจไม่น้อยก็คือ เกณฑ์การประเมิน/ตัวบ่งชี้ ฉบับล่าสุด ยังไม่เคยเห็น ถามผู้เกี่ยวข้องก็ยังบอกแบบไม่ชัดเจน จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไม กิจกรรมพอเพียงที่ดีมีคุณค่าแบบนี้โรงเรียนต่างๆ จึงมักจะถอนตัว แบบว่า..ทำกันไป พอเป็นพิธี โดยไม่ขอรับการประเมินนิเทศติดตามใดๆจากใครทั้งนั้น

เขียน 02 Aug 2011 @ 12:19 ()


ความเห็น (0)