อนุทิน #93352

มีอยู่จริง แต่ไม่มีตัวตน สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ และการเอารัดเอาเปรียบ ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทยในกลุ่มเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส หลากหลายรูปแบบ
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)