อนุทิน 93352 - กระท่อมน้อย

มีอยู่จริง แต่ไม่มีตัวตน สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ และการเอารัดเอาเปรียบ ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทยในกลุ่มเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส หลากหลายรูปแบบ

เขียน 02 Aug 2011 @ 09:59 () แก้ไข 02 Aug 2011 @ 10:44, ()


ความเห็น (0)