อนุทิน 9335 - อ.หนึ่ง

อ.หนึ่ง
  1. เมื่อวานพาครอบครัวไปเยือนเมืองโลกล้านปี Dinosour City จ.กาฬสินธุ์
  2. เมื่อวานตอนเย็นประชุมคณะทำงานวิปัสสนากรรมฐาน รุ่น "วิริยะบารมี" ตอน ๑๘.๐๐ น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  3. วันนี้วันแรกของการเปิดภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
  4. นิสิตปริญญาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ ๔,๓,๒ นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

สิ่งที่ต้องการจะทำ

  1. ทำคำอธิบายรายวิชา มรภ.นครสวรรค์
  2. ว่ายน้ำตอนเย็น
เขียน 02 Jun 2008 @ 10:06 ()


ความเห็น (0)