อนุทิน 93348 - ภูฟ้า

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความคิดปรุงแต่ง คือ ความไม่รู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริง แล้วก็เกิดความคิดขึ้นเป็นรูปต่าง ๆ เืรื่อยไป ด้วยอำนาจของความไม่รู้ ผสมกับอำนาจของสิ่งแวดล้อมปรุงแ่ต่งอยู่

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

เขียน 02 Aug 2011 @ 08:11 ()


ความเห็น (0)