อนุทิน #93305

  ติดต่อ

ผ่านเข้าตอนปลายเทอมของการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ซึ่งเริ่มจากการจับต้นชนปลายทุกอย่างเข้าด้วยกันว่า จะต้องทำอย่างไร และเริ่มจากตรงไหน วันนี้เริ่มที่จะเห็นอะไรบางอย่างที่จะต้องใช้ทั้งพละกำัลัง และมันสมอง สองมือ จะประัจักษ์ต่อคนอื่นได้ก็ต่อเมือเราได้ลงมือทำและ ทำให้คนอื่นเห็นแล้วว่ามันทำได้ มันเกิดขึ้นจริง ขอให้กำลังใจกับทุกคนที่จะร่วมฝ่าฟันอุปสรรคข้างหน้าให้สำเร็จครับผม
  เขียน:  

ความเห็น (0)