อนุทิน 93281 - โสภณ เปียสนิท

ไปสอนที่โรงเรียนบริหารธุรกิจราชบุรี เช้าและบ่าย เดินทาง6.45กลับถึงบ้าน6.00น. ทดแทนกับอ.ต่ายสาระสนเทศ สอบย่อยนักศึกษา ด้วยการให้จับคู่สนทนา ระหว่างการรอคิว ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนใน Class.in.th ในรายวิชา Listening and Speaking in English ระหว่างการเดินทางไป 2 ชม. กลับ 2 ชม. เขียนบทกวีเล่นได้ 3 บท

เขียน 31 Jul 2011 @ 19:56 ()


ความเห็น (0)