อนุทิน #93281

  ติดต่อ

ไปสอนที่โรงเรียนบริหารธุรกิจราชบุรี เช้าและบ่าย เดินทาง6.45กลับถึงบ้าน6.00น. ทดแทนกับอ.ต่ายสาระสนเทศ สอบย่อยนักศึกษา ด้วยการให้จับคู่สนทนา ระหว่างการรอคิว ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนใน Class.in.th ในรายวิชา Listening and Speaking in English ระหว่างการเดินทางไป 2 ชม. กลับ 2 ชม. เขียนบทกวีเล่นได้ 3 บท
  เขียน:  

ความเห็น (0)