อนุทิน 93245 - AJ. อ้อม

  ติดต่อ

ทำงานเป็นครูสอนเป็นอาจารย์ประจำแผนกวิชาการบัญชี
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

การให้กำลังใจ

คือการทำให้คนที่ได้รับรู้สึกดีและรู้สึกไม่ย้อท้อต่ออุปสรรคที่เจอและปัญหาที่พบ

การช่วยเหลือกันและกันทำให้ทำให้คนที่ได้รับรู้สึกดีและมีความรักต่อกันและกัน