อนุทิน 93245 - AJ. อ้อม

AJ. อ้อม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทำงานเป็นครูสอนเป็นอาจารย์ประจำแผนกวิชาการบัญชี

เขียน 31 Jul 2011 @ 10:05 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:52, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การให้กำลังใจ

คือการทำให้คนที่ได้รับรู้สึกดีและรู้สึกไม่ย้อท้อต่ออุปสรรคที่เจอและปัญหาที่พบ

การช่วยเหลือกันและกันทำให้ทำให้คนที่ได้รับรู้สึกดีและมีความรักต่อกันและกัน