อนุทิน #93230

@อุบลราชธานี >มาทำงานกับสยามกัมมาจล และเปิดเวทีกระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชนภาคอีสาน...รู้สึกมีความสุขและมีความหวังเมื่อ มองไปยังอนาคตของเมืองไทย
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

หากมีเค้าโครงการจัดงานเสวนาในช่วงครบ 100 วัน คุณหนานเกียรติ อาจหาเวลาแจ้งพี่เปาที่เห็นชอบด้วยที่จะอนุเคราะห์การจัดสถานที่ที่ SCB ค่ะ