อนุทิน 93230 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

@อุบลราชธานี >มาทำงานกับสยามกัมมาจล และเปิดเวทีกระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชนภาคอีสาน…รู้สึกมีความสุขและมีความหวังเมื่อ มองไปยังอนาคตของเมืองไทย

เขียน 30 Jul 2011 @ 23:26 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:52, ()


ความเห็น (1)

หากมีเค้าโครงการจัดงานเสวนาในช่วงครบ 100 วัน คุณหนานเกียรติ อาจหาเวลาแจ้งพี่เปาที่เห็นชอบด้วยที่จะอนุเคราะห์การจัดสถานที่ที่ SCB ค่ะ