อนุทิน 93224 - ชลธิชา มาลาหอม

วันนี้ก็ 30 กค. เข้าไปแล้วเร็วจัง วันนี้เข้าฟังการอบรมการออกแบบการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ ท่านอาจารย์ที่บรรยายให้แง่คิดและข้อคิดเยอะมากเลย (ท่าน รศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช) ท่านบรรยายสนุกมาก ได้แนวคิดการเขียนวิทยานิพนธ์ด้วย

เขียน 30 Jul 2011 @ 22:13 ()


ความเห็น (0)