อนุทิน 93216 - โกศล

โกศล
คณะนี้เป็นครูคุณธรรม ต้นแบบ สอนให้นักเรียนในปกครองจะเป็นคนมีสัมมาคารวะ รักษาวัฒนธรรมไทยได้ดีในระดับหนึ่ง
เขียน 30 Jul 2011 @ 21:53 ()


ความเห็น (0)