อนุทิน #93216

  ติดต่อ

คณะนี้เป็นครูคุณธรรม ต้นแบบ สอนให้นักเรียนในปกครองจะเป็นคนมีสัมมาคารวะ รักษาวัฒนธรรมไทยได้ดีในระดับหนึ่ง
  เขียน:  

ความเห็น (0)