อนุทิน 932 - ต้นกล้า

เริ่มงานด้วยการเช็คเมล เจอเมล Exception Notifier จากการชอนไชของ GoogleBot กับ YahooSlurp เป็นพันฉบับ

BUG#1 '@owner is nil' งงว่ามันจะ nil ได้ไง ในเมื่อดักไว้แล้ว พอดีเห็น link ที่เกิดปัญหา เป็นที่หน้า /profile?page= จึงนึกได้ว่ามีส่วนอื่นที่เรียกใช้ :partial => "shared/profile" นอกเหนือจากส่วนหัว ดังนั้นจะใช้ @owner ไม่ได้ ต้องใช้ค่า @locals ที่ส่งมากับ :partial

BUG#2 'Missing Template for RSS' เนื่องจากหา application.rss.erb ไม่เจอ สาเหตุเกิดจากไประบุให้มัน layout ชื่อ 'application' ไว้ใน ApplicationController ต้องเอาออกก่อนชั่วคราว แล้วหาวิธีอื่นที่เหมาะสม

เขียน 18 Apr 2008 @ 11:06 ()


ความเห็น (0)