อนุทิน 9318 - DSS "work with disability" ( หนิง )

  • sensory disability
  • invisible disability
  • ระดับอุดมทำ ISP : Individaul Service Plan แทน IEP : Individaul Education Plan
เขียน 02 Jun 2008 @ 07:39 ()


ความเห็น (0)