อนุทิน #93155

วันนี้โรงเรียนทุ่งเทิ่งยิ่งวัฒนามีโอกาสได้ต้อนรับผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
เขียน:

ความเห็น (0)