อนุทิน 93147 - Ongkuleemarn

  ติดต่อ

SHORT NOTE #118

เขียนบันทึก "สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู" ด้วย

เนื่องในวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค.54 นี้ นักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. ต้องเข้าร่วมการ "สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู" ที่จัดโดย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะฯ

ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกันโดยพร้อมเพรียง และเขียนบันทึกสรุปการสัมมนาด้วย

โดยเขียนต่อจาก "บันทึกการฝึกสอน วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค.54" ครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)