อนุทิน 93129 - โสภณ เปียสนิท

จ่ายเงินค่าขนย้ายต้นหญ้าแฝก 10000 ต้นแล้ว 500 บาท จ้ายค่าจ้างปลูก 1500 บาท จ่ายค่าพันธุ์ไม้อื่นอีก 500 บาท รวม 2000 บาท

เขียน 29 Jul 2011 @ 19:59 ()


ความเห็น (0)