อนุทิน 93123 - ผักกาดหอม

ไปประชาคมหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ณ บ้านทรัพย์เจริญ ม.11 ต.กองดิน เป็นหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของดิน เป็นทุนสำหรับใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ชาวบ้านรู้สึกเป็นกังวลกับแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพื้นที่ มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง อาสาสมัคร 1 คน เฝ้าดูแล 3 ครอบครัว และจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติใน “วันแม่แห่งชาติ” หาทุนสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

เขียน 29 Jul 2011 @ 18:17 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:51, ()


ความเห็น (0)