อนุทิน 93123 - ผักกาดหอม

  ติดต่อ

ไปประชาคมหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ณ บ้านทรัพย์เจริญ ม.11 ต.กองดิน เป็นหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของดิน เป็นทุนสำหรับใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ชาวบ้านรู้สึกเป็นกังวลกับแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพื้นที่ มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง อาสาสมัคร 1 คน เฝ้าดูแล 3 ครอบครัว และจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติใน "วันแม่แห่งชาติ" หาทุนสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)