อนุทิน 93122 - กิตติพงศ์ พลเสน

บางทีอคติอาจทำให้มองไม่เห็นบางมุมที่น่าสนใจของใครบางคนหรืออะไรบางสิ่ง ที่จะนำมาสู่การเข้าใจ เข้าถึง ปล่อยวาง….และไม่หนักที่ต้องแบกมันไว้

เขียน 29 Jul 2011 @ 17:42 () แก้ไข 29 Jul 2011 @ 17:53, ()


ความเห็น (0)