อนุทิน #93122

บางทีอคติอาจทำให้มองไม่เห็นบางมุมที่น่าสนใจของใครบางคนหรืออะไรบางสิ่ง ที่จะนำมาสู่การเข้าใจ เข้าถึง ปล่อยวาง....และไม่หนักที่ต้องแบกมันไว้
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)