อนุทิน 93122 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

บางทีอคติอาจทำให้มองไม่เห็นบางมุมที่น่าสนใจของใครบางคนหรืออะไรบางสิ่ง ที่จะนำมาสู่การเข้าใจ เข้าถึง ปล่อยวาง....และไม่หนักที่ต้องแบกมันไว้
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)