อนุทิน 93096 - รุ่ง

รุ่ง
วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2554 ต้องไปประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ณ ห้องประชุม พญาไท
เขียน 29 Jul 2011 @ 14:11 ()


ความเห็น (0)