ติดต่อ

อนุทิน #93096

วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2554 ต้องไปประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ณ ห้องประชุม พญาไท
  เขียน:  

ความเห็น (0)