อนุทิน 93048 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ออกแบบเวทีเเละส่งทัศนะของผมต่อ "เวที 21th Century Skills กับการปฏิรูปการศึกษาด้วยพลังการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์" เสร็จเเล้ว 16 - 17 ส.ค. เจอกันที่ กรุงเทพฯครับ

เขียน 28 Jul 2011 @ 21:32 () แก้ไข 28 Jul 2011 @ 21:33, ()


ความเห็น (0)