อนุทิน 93028 - อรนุช สืบบุญ

จริยธรรม เป็นเรื่องที่จำเป็น เป็นจิตสำนึก เพื่อความอยู่รอดของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ จะสังเกตุว่าคนในยุคนี้ทำไมน่ากลัวนัก เราจึงควรมาส่งเสริมในเรื่องจริยธรรมกันให้มาก ๆ
เขียน 28 Jul 2011 @ 16:15 ()


ความเห็น (0)