อนุทิน 93028 - อรนุช สืบบุญ

  ติดต่อ

จริยธรรม เป็นเรื่องที่จำเป็น เป็นจิตสำนึก เพื่อความอยู่รอดของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ จะสังเกตุว่าคนในยุคนี้ทำไมน่ากลัวนัก เราจึงควรมาส่งเสริมในเรื่องจริยธรรมกันให้มาก ๆ
  เขียน:  

ความเห็น (0)